Wersja wpisu BTCA Sp. z o.o. z dnia czw., 06/13/2019 - 15:17

Data zawarcia umowy: 
2019-04-23
Wartość umowy: 
75000.00
Okres obowiązywania: 
2019-05-06 do 2019-10-06
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych

Data Tytuł Opis Operator
2019-06-13 15:17:29 BTCA Sp. z o.o. Marek Tenerowicz