Wersja wpisu BTCA Sp. z o.o. ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-419 Gdańsk z dnia czw., 05/09/2019 - 10:39

Data zawarcia umowy: 
2019-04-23
Wartość umowy: 
75000.00
Okres obowiązywania: 
2019-05-06 do 2019-10-06
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych

Data Tytuł Opis Operator
2019-05-09 10:39:27 BTCA Sp. z o.o. ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-419 Gdańsk Marek Tenerowicz