• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu IV.053.17.2019 z dnia wt., 05/07/2019 - 11:53

Przedmiot petycji: 

Przedmiot petycji: wniosek o zmianę przepisów prawa w kierunku umożliwienia najemcom tzw. byłych mieszkań zakładowych, które w wyniku procesów prywatyzacyjnych obecnie stanowią własność prywatną, wykupienia mieszkań na preferencyjnych zasadach.

Sposób załatwienia: udzielenie wyjaśnień dotyczących podejmowanych działań oraz kompetencji RPO

 

 

Data złożenia petycji: 
2019-04-15
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Zofia Łopacińska
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-23 16:12:32 IV.053.17.2019 Publikacja odpowiedzi na petycję Agnieszka Jędrzejczyk
2019-05-07 11:53:53 IV.053.17.2019 Agnieszka Jędrzejczyk