• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu IV.053.18.2019 z dnia wt., 05/07/2019 - 11:48

Przedmiot petycji: 

W petycj kwestionowane są obecne regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie opieki nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu oraz realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem. Piszący oczekuje od RPO wyrażenia poparcia dla senackiego projektu nowelizacji k.r.o. zawartego w druku senackim 776 oraz podjęcie przez RPO działań na rzecz wprowadzenia zasady priorytetu opieki naprzemiennej obojga rodziców.

Sposób załatwienia: udzielenie odpowiedzi

 

Data złożenia petycji: 
2019-04-24
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
TAK
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-11 10:31:48 IV.053.18.2019 Zamieszczenie odpowiedzi Agnieszka Jędrzejczyk
2019-05-07 11:48:40 IV.053.18.2019 Agnieszka Jędrzejczyk