• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu IV.053.16.2019 z dnia wt., 07/23/2019 - 16:15

Przedmiot petycji: 

Przedmiot petycji: krytyka zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, które wejdą w życie z dniem 21 kwietnia br. i przewidują dla gmin możliwość badania sytuacji majątkowej lokatorów mieszkań komunalnych oraz stosowania podwyżek czynszu w razie wzrostu dochodu najemcy. Piszący przedstawia własne postulaty rozwiązań prawnych, które powinny być uchwalone.

Sposób załatwienia: udzielenie piszącemu wyjaśnień – RPO nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej

 

Data złożenia petycji: 
2019-03-03
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-23 16:15:20 IV.053.16.2019 Publikacja odpowiedzi na petycję Agnieszka Jędrzejczyk
2019-03-11 16:34:07 IV.053.16.2019 aktualizacja Agnieszka Jędrzejczyk
2019-03-08 17:33:44 IV.053.16.2019 Agnieszka Jędrzejczyk