Wersja wpisu IV.053.14.2019 z dnia czw., 07/11/2019 - 15:56

Przedmiot petycji: 

Przedmiot petycji: krytyka działań RPO polegających na zaskarżeniu do TK art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska, wynikający prawdopodobnie z niezrozumienia zagadnienia, apel o zaskarżenie do TK przepisów które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony przyrody.

Sposób załatwienia: udzielenie wyjaśnień

 

 

Data złożenia petycji: 
2019-02-27
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Prezes Fundacji „Na straży przyrody” Marek Smolarkiewicz
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-11 15:56:50 IV.053.14.2019 Publikacja odpowiedzi Agnieszka Jędrzejczyk
2019-03-04 14:03:56 IV.053.14.2019 Agnieszka Jędrzejczyk