• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu V.053.7.2019 z dnia czw., 10/24/2019 - 12:38

Przedmiot petycji: 

Petycja o zmianę przepisów prawa cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja 2011 roku - o kredycie konsumenckim przepisu
którego treść miałaby brzmienie: „w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez biorącego pożyczkę (kredytobiorcę), dający pożyczkę (kredytodawca) zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od daty spłaty całej
pożyczki do proporcjonalnego zwrotu biorącemu pożyczkę (kredytobiorcy) kosztów kredytu przypadających za pozostały okres obowiązywania umowy".

Data złożenia petycji: 
2019-10-10
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Renata Sutor
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data Tytuł Opis Operator
2019-10-24 12:38:13 V.053.7.2019 Agnieszka Jędrzejczyk