• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu Garmond Press S.A. z dnia pt., 06/14/2019 - 08:04

Data zawarcia umowy: 
2017-12-08
Wartość umowy: 
71326.07
Okres obowiązywania: 
2017-12-08 do 2018-12-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET: I, II, V, VI

Data Tytuł Opis Operator
2019-06-14 08:04:13 Garmond Press S.A. Mateusz Saczywko
2017-12-15 08:40:59 Garmond Press S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków Mateusz Saczywko