• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu Agnieszka Blicharz - Krupińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Blicharz - Krupińska z dnia czw., 09/19/2019 - 10:06

Data zawarcia umowy: 
2019-08-13
Wartość umowy: 
19005.00
Okres obowiązywania: 
2019-08-13 do 2019-10-04
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, korekty robocze oraz druk a także wykonanie wersji elektronicznych biuletynów RPO