Wersja wpisu Pan Daniel Flisek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Flisek Pro-form, Gończyce 103A, 08-460 Sobolew z dnia wt., 04/09/2019 - 10:10

Data zawarcia umowy: 
2019-04-05
Wartość umowy: 
4674000.00
Okres obowiązywania: 
2019-05-06 do 2019-10-06
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Roboty budowlane (modernizacje) prowadzone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej w Warszawie