• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu III.053.9.2019 z dnia śr., 07/31/2019 - 11:31

Przedmiot petycji: 

Łukasz Szpiec, projektowane świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Sposób załatwienia: przesłane zgodnie z właściwością do MRPiPS

 

Data złożenia petycji: 
2019-07-17
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-31 11:31:52 III.053.9.2019 Publikacja petycji Mariusz Masłowiecki