Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Np. 2018-12-17
Np. 2018-12-17
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2018-10-12 IV.053.8.2018

Przedmiot petycji: zmiana przepisów Kodeksu cywilnego regulujących kwestię odrzucenia spadku

Sposób załatwienia: RPO nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy – petycja zostanie przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

przeglądaj
2 2018-09-26 V.053.9.2018

Przedmiot petycji: poprawa bezpieczeństwa na rondzie Kompanii Młodzieżowej AK w Łomiankach

Sposób załatwienia: przekazanie do organu właściwego do rozpatrzenia

 

przeglądaj