Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Np. 2019-03-26
Np. 2019-03-26
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2019-03-03 IV.053.16.2019

Przedmiot petycji: krytyka zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, które wejdą w życie z dniem 21 kwietnia br. i przewidują dla gmin możliwość badania sytuacji majątkowej lokatorów mieszkań komunalnych oraz stosowania podwyżek czynszu w razie wzrostu dochodu najemcy. Piszący przedstawia własne postulaty rozwiązań prawnych, które powinny być uchwalone.

Sposób załatwienia: udzielenie piszącemu wyjaśnień – RPO nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej

 

przeglądaj
2 2019-02-27 IV.053.14.2019

Przedmiot petycji: krytyka działań RPO polegających na zaskarżeniu do TK art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska, wynikający prawdopodobnie z niezrozumienia zagadnienia, apel o zaskarżenie do TK przepisów które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony przyrody.

Sposób załatwienia: udzielenie wyjaśnień

 

 

przeglądaj