Wsparcie na rzecz umocnienia mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Azerbejdżanu

Data: 
2016-11-14 08:58:06

Pełniona rola: Partner w projekcie

Data rozpoczęcia projektu: kwiecień 2017 r.

Przedmiot umowy: umowa konsorcjum dotyczy wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie w ramach projektu bliźniaczego  Rzecznikowi Praw Obywatelskich Republiki Azerbejdżanu w umacnianiu jego mandatu w zakresie ochrony praw człowieka w Azerbejdżanie w ramach projektu bliźniaczego AZ 14 ENP JH 33.

Kontrahent: niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Wartość umowy: umowa konsorcjum określa wyłącznie zasady współpracy partnerów konsorcjum. Beneficjent projektu (niemieckie MSZ) zawarł umowę główną z Komisją Europejską na kwotę 1 360 000,00 euro.

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące
 

Data Tytuł Opis Operator
2017-01-19 15:11:15 Wsparcie na rzecz umocnienia mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Azerbejdżanu Mariusz Masłowiecki