Publikacje

Data: 
2016-10-20 14:49:55

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w domach pomocy społecznej przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w latach 2009-2016

data:2017-07-03

Załączniki:
KMPT raport o domach pomocy spolecznej.pdf
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MRPiPS z dnia 5.03.2018 r. na Raport tematyczny KMPT z wiztytacji DPS.pdf

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji w latach 2008-2015

data:2016-06-01

Załączniki:
Raport zaklady poprawcze i nieletni.pdf

Opracowanie Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) dotyczące minimalnej powierzchni przypadającej na jednego więźnia

data:2016-01-18

Załączniki:
cpt-inf-2015-44-eng minimalna powierzchnia na więźnia.pdf

Uwagi Ogólne Nr 35 Komitetu Praw Człowieka do art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

data:2015-12-16

Załączniki:
Uwagi ogólne Nr 35.docx

Protokół stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

data:2015-09-30

Załączniki:
Protokół stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.pdf

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji oddziałów terapeutycznych dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz oddziałów dla tymczasowo aresztowanych

data:2015-01-27

Załączniki:
Raport_z_wizytacji_KMP.pdf

Raport Rzecznik Praw Obywatelskich z wizytacji w izbach wytrzeźwień przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji

data:2013-07-01

Załączniki:
BIULETYN_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH_2013_nr 6_ZRODLA.pdf

Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności - Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji

data:2012-12-01

Załączniki:
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 12 ŹRÓDŁA.PDF
Tagi: 
Data Tytuł Opis Operator
2016-12-28 08:06:25 Publikacje Mariusz Masłowiecki