• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Inspektor Ochrony Danych

Data: 
2018-05-25 11:56:47

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 19/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Natalia Bender. Dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

 

Mamy nową ustawę o ochronie danych osobowych (w załączniku). Obowiązek wynika z art. 11.

Data Tytuł Opis Operator
2018-05-25 11:59:20 Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Jędrzejczyk