• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie stacji dwutransformatorowej”.

Data: 
2017-03-17 12:02:43

Dialog techniczny związany jest z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie stacji dwutransformatorowej”. 

Termin składania zgłoszeń: 24 marca 2017 r. do godziny 14:00