Dialog techniczny w przedmiocie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę programu finansowo – księgowego na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich”

Data: 
2016-07-27 10:00:00