Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania siedzib Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy al. Solidarności 77, ul. Długiej 23/25 wraz z terenami przyległymi oraz siedziby Biura Pełnomocnika Terenowego RPO przy ul. Wierzbowej 5 we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana (modernizacja) w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. Długiej 23/25.

Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP