Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robór budowlanych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (Al. Solidarniści 77) w Warszawie.

Uwaga: dokumentacja projektowa, zapisana jest w formacie .zip

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP