Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP