Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, , znak: BDG-WZP.261.3.2017 Część nr 1: Wybudowanie szybu windy i zainstalowanie windy wewnętrznej. Część nr 2: Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku.
Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP