Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 6 (sześciu) fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) zlokalizowanego przy al. Solidarności 77 w Warszawie i ul. Długiej 23/25 w Warszawie (oba obiekty posiadają dźwig osobowy) wraz z instalacją i przyłączeniem urządzeń do funkcjonującego u Zamawiającego systemu wydruku.

 

Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP