Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Biurach RPO mieszczących się w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu wraz z budową infrastruktury teletechnicznej i dostawy urządzeń sieciowy wraz z oprogramowaniem w Biurach RPO zlokalizowanych w Warszawie oraz dostawę urządzeń sieciowych dla Biur RPO zlokalizowanych w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu wraz z usługą wdrożenia

Dostawa oprogramowania standardowego wraz z usługą subskrypcji dla 400 użytkowników na okres 12 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) zlokalizowanego przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

Subskrybuj Zamówienia publiczne w trybie ustawy PZP