Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Pełniona rola: Partner w projekcie

Data rozpoczęcia projektu: kwiecień 2017 r.

Przedmiot umowy: umowa konsorcjum dotyczy wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie w ramach projektu bliźniaczego  Rzecznikowi Praw Obywatelskich Republiki Azerbejdżanu w umacnianiu jego mandatu w zakresie ochrony praw człowieka w Azerbejdżanie w ramach projektu bliźniaczego AZ 14 ENP JH 33.

Kontrahent: niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Subskrybuj Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej