Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Pełniona rola: Partner wdrażający

Data rozpoczęcia projektu: marzec 2017 r.

Przedmiot umowy: umowa w sprawie realizacji projektu „Stworzenie kompleksowego systemu reagowania, na mocy prawa karnego, na przestępstwa z nienawiści” JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/9025

Kontrahent: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Wartość umowy: umowa określa zasady współpracy stron. Beneficjent projektu (OBWE) zawarł umowę główną z Komisją Europejską na kwotę 846.292,00 euro

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące

 

Pełniona rola: Partner w projekcie

Data rozpoczęcia projektu: kwiecień 2017 r.

Przedmiot umowy: umowa konsorcjum dotyczy wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie w ramach projektu bliźniaczego  Rzecznikowi Praw Obywatelskich Republiki Azerbejdżanu w umacnianiu jego mandatu w zakresie ochrony praw człowieka w Azerbejdżanie w ramach projektu bliźniaczego AZ 14 ENP JH 33.

Kontrahent: niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Subskrybuj Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej