• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Informacje o działalności RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich działa na rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela aktywnie współpracując z ekspertami i organizacjami społecznymi.

Formą stałej współpracy z organizacjami społecznymi są powołane przez Rzecznika Praw Obywatelskich Komisje Ekspertów i Rady Społeczne.
Pani Rzecznik powołała Rady Społeczne w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. W skład Rad wchodzą osoby o wielkim dorobku i autorytecie reprezentujące różne środowiska, w tym przedstawiciele organizacji społecznych. Przy Rzeczniku działają trzy Komisje Ekspertów:

Subskrybuj Informacje o działalności RPO