Akty prawne

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2017, poz. 958
 

USTAWA

z dnia 15 lipca 1987 r.

o Rzeczniku Praw Obywatelskich(1)

Art. 1. 

1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.483) (sprost. Dz. U. 2001, Nr. 28, poz. 319; zm.: Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1471 z pózn. zm.) (fragmenty)

Subskrybuj Akty prawne